Disclaimer

VOF GelukjesDag (Kamer van Koophandel: 65766636), hierna te noemen GelukjesDag, verleent hierbij toegang tot www.gelukjesdag.nl (“de Website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

GelukjesDag behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
GelukjesDag spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GelukjesDag.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GelukjesDag. Klachten over gebruikersinhoud zullen wij serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GelukjesDag nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GelukjesDag en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GelukjesDag, behoudens en slechts voor zo ver anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

gelukjesdag-home-be-leef-kalender

Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje in ons winkeltje.

Daar vind je de GelukjesDag ‘be-leef kalender’, een liefdevol jaarcadeau voor ieder kind.